Wymowa osób z wadą zgryzu

Wymowa osób z wadą zgryzu

Lilianna Konopska

 

STRONA GŁÓWNA :: SPIS TREŚCI :: ZAMÓWIENIE

Spis treści

  1. Teoretyczne podstawy badań

      1.1 Język i fonem a mowa i głoska - wprowadzenie terminologiczne

      1.1.1 Język a mowa

      1.1.2 Język i fonem

      1.1.3 Mowa i głoska

      1.1.4 Fonem a głoska

      1.2 Wprowadzenie w problematykę wad wymowy i wad zgryzu

      1.2.1 Wprowadzenie w problematykę wad wymowy

      1.2.1.1 Słuchowa i wzrokowa ocena jakości dźwiękowych realizacji fonemów

      1.2.1.2 Zniekształcenia dźwiękowych realizacji fonemów w klasyfikacjach zaburzeń mowy

      1.2.1.3 Zniekształcenia dźwiękowych realizacji fonemów w klasyfikacjach i podziałach wad                      wymowy

      1.2.2 Wprowadzenie w problematykę wad zgryzu

      1.2.2.1 Cechy prawidłowego zgryzu w stałym uzębieniu

      1.2.2.2 Wady zgryzu jako zespół nieprawidłowości morfologiczno-czynnościowych

      1.2.2.3 Związek wad zgryzu i wad wymowy w literaturze przedmiotu

      1.2.2.4 Wspólne uwarunkowania wad zgryzu i wad wymowy

      1.3 Wady zgryzu i wady wymowy jako przedmiot badań w literaturze naukowej

      1.3.1 Piśmiennictwo obcojęzyczne

      1.3.2 Piśmiennictwo polskie

      1.4 Uzasadnienie podjęcia tematu i zakresu badań

      1.5 Charakterystyka wybranych wad zgryzu

      1.5.1 Stan nagryzu poziomego i nagryzu pionowego jako ważny miernik zmian                      morfologiczno-czynnościowych

         1.5.2 Dotylne wady zgryzu

         1.5.3 Doprzednie wady zgryzu

         1.5.4 Zgryzy otwarte

   2. Zagadnienia metodologiczne pracy

      2.1 Cele, przedmiot, główne i szczegółowe problemy badań

      2.2 Metoda, techniki i narzędzia badawcze, dobór próby

      2.3 Metody statystyczne

   3. Wyniki 3.1 Charakterystyka badanych osób

      3.2 Występowanie wady wymowy u osób z wadą zgryzu

      3.2.1 Występowanie wady wymowy w poszczególnych rodzajach wad zgryzu

      3.2.2 Występowanie wady wymowy w nasileniach poszczególnych wad zgryzu

      3.2.2.1 Dotylne wady zgryzu

      3.2.2.2 Doprzednie wady zgryzu

      3.2.2.3 Zgryzy otwarte

      3.2.3 Opieka logopedyczna

      3.3 Zniekształcenia dźwiękowych realizacji polskich fonemów spółgłoskowych u osób z wadą              zgryzu

      3.3.1 Jakość realizacji polskich fonemów spółgłoskowych oraz rodzaje niepożądanych cech                   fonetycznych w głoskowych realizacjach fonemów w poszczególnych rodzajach wad                   zgryzu i ich nasileniach

      3.3.1.1 Fonemy / f, w /

      3.3.1.2 Fonemy / p, b, m /

      3.3.1.3 Fonem / l /

      3.3.1.4 Fonem / r /

      3.3.1.5 Fonem / j / i fonem / ń /

      3.3.1.6 Fonemy / t, d, n /

      3.3.1.7 Fonemy / sz, ż, cz, dż /

      3.3.1.8 Fonemy / ś, ź ć, dź /

      3.3.1.9 Fonemy / s, z, c, dz /

      3.4 Niepożądane cechy fonetyczne u osób z wadą zgryzu

      3.4.1 Dotylne wady zgryzu

      3.4.2 Doprzednie wady zgryzu

      3.4.3 Zgryzy otwarte

   4. Omówienie wyników badań

      4.1 Występowanie wady wymowy

      4.2 Wadliwie realizowane fonemy

      4.3 Niepożądane cechy fonetyczne

Podsumowanie

 

ISBN-13:978-83-924384-2-7 :: Wydawnictwo MEDIA DRUK :: Wydanie II. Szczecin 2007 Ark. wyd. 2, Ark. druk. 18, Format B5, s. 139