Wymowa osób z wadą zgryzu

Wymowa osób z wadą zgryzu

Lilianna Konopska

 

STRONA GŁÓWNA :: SPIS TREŚCI :: ZAMÓWIENIE

Strona główna

Lilianna KonopskaDr hab. Lilianna Konopska, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie (1985) oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii (1987, 1995), glottodydaktyki (1995), terapii pedagogicznej (1989) i emisji głosu (2010). W 2001 r. obroniła pracę doktorską w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2016 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Rozległe zawodowe doświadczenie autorka zdobywała pracując jako logopeda w placówkach medycznych (m.in. w klinikach ortodoncji i neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej) i oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Od lat aktywnie działa na rzecz środowiska logopedycznego.
Publikuje prace naukowe i popularnonaukowe na temat zaburzeń wymowy. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się z logopedami, studentami pedagogiki, słuchaczami logopedycznych studiów podyplomowych.

Opis

Wymowa osób z wadą zgryzuWymowa osób z wadą zgryzu jest pierwszym monograficznym opracowaniem na temat jakości wymowy osób polskojęzycznych z wadami zgryzu. Bogato ilustrowane wyniki badań nad występowaniem niepożądanych cech fonetycznych w głoskowych realizacjach fonemów spółgłoskowych są prezentowane nie tylko ze względu na rodzaj nieprawidłowości zgryzowych (dotylne, doprzednie, otwarte), ale także nasilenie szpary dotylnej, doprzedniej, niedogryzowej. Interdyscyplinarny charakter publikacji sprawia, że jest przydatna dla logopedów, językoznawców, ortodontów i foniatrów.

ISBN-13:978-83-924384-2-7 :: Wydawnictwo MEDIA DRUK :: Wydanie II.Szczecin 2007 Ark. wyd. 2, Ark. druk. 18, Format B5, s. 139